اخبار

حوزه سلامت دانشگاه میزبان کارشناسان وزارتی

کارشناسان دفتر سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علاوه بر بازدید از برنامه های حوزه سلامت روان دانشگاه با دکتر اسکویی معاون بهداشتی دانشگاه، دکتر مدبّر مدیر نظارت بر درمان و کارشناسان سلامت روان معاونت بهداشتی دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار، معاون بهداشتی دانشگاه ضمن اشاره به مشکلات افرادی که در ترک اعتیاد به سر می برند و تحت پوشش مرکز گذری کاهش آسیب (DIC )در استان هستند، تصریح کرد: در ترک بودن این افراد کافی نیست، چرا که آنان نیاز به حمایت های اجتماعی و اقتصادی دارند و با توجه به اینکه در بیشتر مواقع نیز از سوی خانواده ها  طرد شده اند، در صورتی که شغل و درآمدی نداشته باشند،  به همان موقعیت های قبلی بر می گردند. 

دکتر اسکویی کمبود اعتبارات مرکز گذری کاهش آسیب را از جمله مشکلات خواند که می تواند در کیفیت ارائه خدمات تاثیر بگذارد و با اشاره به اینکه فعالیت در این زمینه، نیاز به همکاری و مشارکت سازمان هایی چون: استانداری، شهرداری، بهزیستی و همچنین خیّرین دارد، افزود: اگر وضعیت اعتبارات و شرایط مالی بهتر شود، این استان آمادگی راه اندازی دومین مرکز گذری کاهش آسیب را نیز دارد.

شایان ذکر است، در برنامه بازدید کارشناسان وزارتی، آنان ضمن حضور در مرکز بهداشتی ـ درمانی شهر محمدیه، دفتر سلامت روان، اجتماعی و دفتر کارشناس خودمراقبتی مرکز محمدیه، در ادامه، از کلینیک خدمات روانشناختی مرکز آموزشی ـ درمانی بوعلی سینا(کلینیک پیشگیری از خودکشی) و  طرح سلامت اجتماعی در اقبالیه دیدن کردند که در مرکز بهداشتی ـ درمانی اقبالیه، کارشناسان  ضمن حضور در دو محله نمونه آزمایشی(پایلوت) طرح(واقع در خیابان معلم و مطهری)، به گفتگو با نمایندگان کمیته محلی طرح پرداختند.

همچنین، کارشناسان مذکور از مرکز گذری کاهش آسیب و واحد سلامت روان مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین و یک مرکز بهداشتی ـ درمانی روستایی و خانه بهداشت واقع در شهرستان بویین زهرا دیدن کرده و از برنامه های عملیاتی واحد گزارشاتی دریافت کردند.            


آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

www.qums.ac.ir

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 62485
تعداد بازديد کنندگان سايت: 64563449 تعداد بازديد زيرپورتال: 83083 اين زيرپورتال امروز: 37 سایت در امروز: 10601 اين صفحه امروز: 12