اخبار

نظارت مستقیم مدیر شبکه بهداشت ـ درمان البرز بر روند انجام پایش ها از واحدهای تابعه

به منظور بررسی نحوه ارائه خدمات به مردم، با نظارت مستقیم دکتر سعید جعفری مدیر شبکه بهداشت ـ درمان البرز، پایش های دوره ای از مراکز بهداشتی ـ درمانی تابعه، توسط واحدهای ستادی انجام می شود. برای بررسی کارآمدی این پایش ها، برنامه ای نظارتی، برای شش ماهه دوم سال جاری تنظیم شده است تا باعث ارتقاء سطح کیفی و بالا رفتن میزان اثر بخشی پایش ها، شود.

در یکی از این برنامه های نظارتی، دکتر جعفری و کارشناسان ستادی واحدهای بهداشت خانواده و گسترش، در مرکز بهداشتی ـ درمانی باورس حضور یافتند و از نزدیک در جریان چگونگی پایش های انجام شده از ابتدای سال قرار گرفتند.

در جریان این بازدید، کمیّت و کیفیّت پایش های انجام شده از واحدهای بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، مامایی و بهداشت خانواده، با در نظر گرفتن تمامی جزئیات، مورد ارزیابی قرار گرفت.  در پایان نیز دکتر جعفری، نکاتی در زمینه اهمیت شناسایی نقاط قوّت و ضعف و لزوم انجام پایش هدفمند بیان کرد. قرار است، در ماه های آینده، این برنامه، در سایر مراکز بهداشتی ـ درمانی نیز انجام شود.      


آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

www.qums.ac.ir

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 103481
تعداد بازديد کنندگان سايت: 128020859 تعداد بازديد زيرپورتال: 129180 اين زيرپورتال امروز: 14 سایت در امروز: 5550 اين صفحه امروز: 7