اخبار

شناخت و کنترل بیشتری بر احساسات خود داشته باشیم

یکی از مهم ترین مهارت های زندگی مهارت خودآگاهی است. با کسب این مهارت، فرد شناخت بیشتری نسبت به خود پیدا می کند و با خصوصیات، نیازها، نقاط قوّت و ضعف و همچنین ارزش های خود آشنا شده و اهداف واقع بینانه ای برای زندگی خود تعیین می کند. در نهایت، شخص فرایند هویت یابی را به طور سالم به انجام می رساند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سمیه سکندری کارشناس سلامت روان شبکه بهداشت ـ درمان البرز ضمن بیان مطالب فوق در «کارگاه آموزشی مهارت های زندگی» که توسط واحد جلب مشارکت های مردمی شبکه، در فرمانداری البرز و برای داوطلبان سلامت متخصص ادارات شهرستان برگزار شد، گفت: دست یابی و کسب هویت سالم، باعث می شود فرد زندگی بزرگسالی را بر پایه های محکم بنا کند.

این کارشناس ضمن تعریف همدلی به عنوان توانایی که موجب می شود از سطح خودمان فراتر رفته و دیگران را عمیق تر درک کنیم، موانع همدلی را انتقاد، برچسب زدن و نصیحت کردن دانست و علاوه بر اینکه گوش دادن فعال، انعکاس احساسات، توجه به محتوای کلی پیام و مشاهده زبان بدن را از مهم ترین تکنیک های همدلی دانست، بیان داشت: پرسیدن این سوال از خود که «اگر من چنین وضعیتی را تجربه می کردم، چه احساسی داشتم؟» در ایجاد همدلی بسیار موثر می باشد.                     


آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

www.qums.ac.ir

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 103483
تعداد بازديد کنندگان سايت: 128021297 تعداد بازديد زيرپورتال: 129182 اين زيرپورتال امروز: 16 سایت در امروز: 5988 اين صفحه امروز: 9