اخبار

فاطمه تیموری، مدیر پرستاری دانشگاه شد

با صدور ابلاغی توسط دکتر رضایی معاون درمان دانشگاه، فاطمه تیموری، مدیر پرستاری دانشگاه شد.

فاطمه تیموری، دارای مدرک کارشناسی ارشد پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی تهران است و در کارنامه کاری ایشان، مدیریت پرستاری و سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی ـ درمانی ولایت و سوپروایزر بالینی، سرپرستاری و پرستاری مرکز آموزشی ـ درمانی کودکان قدس ، دیده می شود.  پیش از وی، محمد مرادی مسئولیت مدیریت پرستاری را بر عهده داشت.

 گفتنی است، عمده وظایف مدیر پرستاری دانشگاه، ساماندهی نیروی انسانی پرستاری، نظارت بر کیفیت ارایه خدمات پرستاری و کار دانشجویان پرستاری در بالین و همچنین هماهنگی امور بالینی و آموزشی پرستاران می باشد.                          


آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

www.qums.ac.ir

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 62494
تعداد بازديد کنندگان سايت: 64563653 تعداد بازديد زيرپورتال: 83103 اين زيرپورتال امروز: 57 سایت در امروز: 10805 اين صفحه امروز: 21